حتی یک بازی ایجاد شده در سال 1896 شامل ایجاد هیولاهای جوهر افشان برای استفاده از آن به عنوان نوعی داستان یا شعر بود. همچنین آلفرد بینت (Alfred Binet) ایده استفاده از نقاشی‌های لکه‌های جوهر به عنوان روشی برای تست خلاقیت را آزمایش کرده بود و در اصل برنامه ریزی شده بود تا در تست‌های هوش خود از لکه‌های جوهر استفاده کند.

رورشاخ با الهام از سرگرمی‌های دوران کودکی خود و همچنین مطالعات خود در مورد نمادگرایی رویایی زیگموند فروید، شروع به ایجاد یک روش منظم در استفاده از لکه‌های جوهر به عنوان یک ابزار ارزیابی کرد.

رورشاخ

  •