ارسطو در توصیف نوجوانی گفته نوجوانان افکار پرشور و انقلابی دارند، خیلی خوشبین هستند،خیال می کنند توانایی تغییر دنیا و انجام کارهای خارق العاده را دارند جوانان اکثر امور جاری را نفی میکنند . آنها را کهنه،فرسوده و کنار گذاشتنی می دانند .

جوان می خواهد دنیای تازه و جدید بسازد زیرا سرد و گرم روزگار را نچشیده است از جانب  آن تحقیر نشده است .

نوجوانان معمولاً دنیای بزرگسالان را ریاکارانه رو به زوال و فاسد می‌دانند احساس وظیفه می کنند که باید دنیا را بر اساس معیارهای خود تغییر دهند.

 

اعتیاد در نوجوانان

در نهایت این که اگر به مصرف و فرزندتان شک دارید با وارد چالش نشوید هیچگاه او را با الفاظی مثل معتاد صدا نکنید به جای بحث در مورد اعتیاد به مسئله بپردازید که هم شما و هم فرزندتان بر سر آن مسئله توافق دارید مثلاً اینکه شبها دیر به منزل می آید و یا پرخاشگر شده است واز او بخواهید که باهم برای حل مشکل به روان درمانگر ومشاور مراجعه کنیم. درمان اعتیاد در نوجوانان بدون تغییر خانواده و درمان خانواده امکان پذیر نخواهد بود.به فرزندانتان این قول را بدهید که شما هم درمان حاظر خواهید شد تغییر خواهد کرد.