توصیه می شود از گوش دادن و خواندن اخبار مربوط به بیماری در حضور کودکان اجتناب شود. در طی روز زمانهایی ٢٠ تا ٣٠ دقیقه ای به بازیهای دونفره با کودکانمان اختصاص دهیم و بازیهایی را که کودکمان از آنها لذت میبرد انجام دهیم. اگر کودکمان خواست در راجع به اضطراب ها و نگرانی‌هایش در مورد بیماری صحبت کند حتما استقبال کنیم و اجازه بدهیم با بیان آنها هیجانات منفی خود را تخلیه کند.

از روش‌هایی مثل کشیدن نقاشی یا نوشتن نامه نیز برای بیان هیجانات و احساسات میتوان استفاده کرد.

حتما ساعاتی را به آموزش و رسیدگی به امور درسی کودک اختصاص بدهیم و در درجه اول سعی کنیم زمانهای خواب و بیداری و غذا خوردن آنها منظم و مثل روال قبل از تعطیلات باشد.

 

کرونا و کودکان