به دلیل داشتن اختلال رفتارهای تکراری متمرکز بر بدن احساس شرم می‌کنم. چگونه می‌توانم این احساسات را مدیریت کنم؟

به اشتراک گذاشتن احساس گناه و شرم با یک دوست یا درمانگر می‌تواند فوق العاده کمک کند. بسیاری از افراد دارای BFRB نیز به راحتی می‌توانند یاد بگیرند که تنها نیستند. به همین دلیل، گروه‌های حمایتی و منابع آنلاین می‌توانند به ویژه در کاهش شرم مفید باشند.

آیا تا آخر عمر موهایم را خواهم کشید؟

هیچ درمانی برای بیماری رفتارهای تکراری متمرکز بر بدن وجود ندارد. بیشتر کسانی که با این اختلالات زندگی می‌کنند، باید در تمام طول زندگی خود آنها را مدیریت و درمان کنند. اما پیشرفت امکان پذیر است و بسیاری از افراد مبتلا به BFRB برنامه درمانی و سازوکارهای مقابله ای را تهیه کرده اند که نیاز آنها به کَندن یا کشیدن را کاهش داده و یا حتی از بین برده است.

رفتارهای تکراری متمرکز بر بدن یا BFRB‌