علائم زبان بدن غیر کلامی‌‌از سر تا انگشتان پا عبارتند از:

  • تکان دادن سر: این حرکت شبیه به حرکات فرد هیجان زده است.
  • نگاه خیره: در این حالت حرفی برای گفتن وجود ندارد، جز این که شخص نمی‌‌تواند چشم خود را از فرد علاقه عاشقانه مورد نظر خود برداشته باشد.
  • لبخندها: افرادی که به یکدیگر علاقه مند هستند بیشتر لبخند می‌‌زنند و حتی ممکن است موقع لبخند زدن دهانشان کمی‌‌باز باشد.
  • حرکات دست: حرکات جذاب می‌‌تواند علاقه مندی به شخص دیگر را نشان دهد.
  • یک لمسی کوچک: دستی که روی شانه یا آرنج می‌‌رود، علائم گشودگی نیز هست.
  • حالت بدن راحت و باز: جمع کردن بازوها و پاها بدون شک نشانگر موقعیتی بسته است. در حالی که نشستن با دشتهای باز شخص دیگر را به دوستی و آمادهگی پذیرش دعوت می‌‌کند.

 

 

 

 

زبان بدن