آیا داشتن درد در طول رابطه جنسی، همیشه عادی است؟

درد گاه به گاه در طول رابطه جنسی می‌ تواند طبیعی باشد.

به عنوان مثال، اولین باری که یک زن رابطه جنسی داشته باشد ممکن است احساس درد و ناراحتی کند.

این ممکن است به دلیل عدم تجربه و اضطراب هر دو طرف باشد.

با این حال، قرار نیست اولین برخورد جنسی به فرد صدمه بزند.

این افسانه که رابطه جنسی برای اولین بار “باید” باعث درد و خونریزی شود، واقعیت ندارد.

حتی رابطه جنسی برای اولین بار می‌ تواند احساس خوبی داشته باشد.

یکی دیگر از دلایل طبیعی ممکن رابطه جنسی دردناک، رابطه جنسی در وضعیت ناراحت کننده است.

پوزیشن‌ هایی که باعث فرو کردن عمیق می‌ شوند می‌ توانند منجر به برآمدگی دهانه رحم شوند که می‌ تواند دردناک باشد.

تغییر موقعیت یا اجتناب از پوزیشن‌ هایی ناراحت کننده می‌ تواند این مسئله را به راحتی برطرف کند.

یکی دیگر از دلایل طبیعی احتمالی ناراحتی در طول رابطه جنسی، نداشتن زمان کافی برای عشقبازی و مقدمات رابطه جنسی است.

در واقع اندام‌ های تولید مثل در طی برانگیختگی جنسی تغییر می‌ کنند.

هنگامی که شما می‌ چرخید، گردن رحم به سمت بالا و عقب حرکت می‌ کند و این تغییر باعث می‌ شود که رابطه جنسی راحت تر شود.

با وجود تمام آنچه گفته شد، درد و ناراحتی گاه و بیگاه چیزهای مشابهی نیستند.

دردی که مداوم است و یا مانع از برقراری رابطه جنسی می‌ شود، مفهوم دیگری دارد.

اینجا