عوامل موثر در بلوغ زودرس

عوامل مختلفی می توانند فرد را دچار بلوغ جنسی زودرس کنند؛ از جمله این عوامل می توان به علل پزشکی و بیولوژیکی اشاره کرد، عواملی همچون میزان ترشح هورمون ها و نیز چاقی هم در این امر موثر می باشند.

همچنین رژیم غذایی مورد استفاده فرد نیز در این امر بسیار دخیل می باشد.

چه کسانی بیشتر در معرض این خطر هستند؟

 
علائم بلوغ زودرس در دختر

به گفته کلینیک مایو

دخترانی که دارای اضافه وزن هستند و یا اینکه از کرم ها و پماد های حاوی هورمون های جنسی (از جمله کرم های جنسی، داروها و برخی مکمل های غذایی) استفاده می کنند در معرض خطر جدی می باشند.

غده هیپوفیز در مغز از جمله عوامل اصلی دخیل در ایجاد بلوغ زودرس در کودکان می باشد.

غده هیپوفیز در مغز مسئول ترشح برخی هورمون ها می باشد. گنادوتروپین از جمله هورمون هایی می باشد که در بدن دختران مبتلا به بلوغ جنسی شروع به ترشح می کند.

دخترانی که ترشح این هورمون در بدن آنها نسبت سایرین بیشتر است مستعد ترین افراد برای رشد جنسی زودرس می باشند.